Digitalt & Kostnadsfritt
Boka möte

Allmänt

Fru Bohlin AB behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person och som kan identifiera denne, t.ex. namn, personnummer eller en geografisk uppgift.

Behandling av personuppgifter

Fru Bohlin behöver behandla och spara dina personuppgifter såsom t.ex. namn, person nummer, postadress och telefonnummer samt e-postadress. Vidare sparar Fru Bohlin e-post som du eventuellt tillsänt oss med anledning av din beställda tjänst. I vissa fall kan vi behöva personuppgifter från andra personer än dig själv t.ex. dina familje medlemmars namn, telefonnummer och adresser. Det är därför av vikt att du informerar dem om innehållet i denna integritetspolicy.

Syftet med att behandla och spara dylika upp gifter är för att kunna tillhandahålla de tjänster som du har valt att Fru Bohlin ska utföra.

Dina personuppgifter erhåller Fru Bohlin direkt från dig genom Fru Bohlins webbplats, muntligen eller via e-post. Endast information och uppgifter som är nödvändiga för utförandet av vald tjänst kommer att behandlas och sparas.

Fru Bohlin följer alltid gällande integritetslagstiftning och använder system med tillräcklig säkerhet. Fru Bohlin behandlar dina person uppgifter konfidentiellt liksom tillser att personuppgifterna är spårbara samt att de inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller ändras. Dina personuppgifter behandlas och sparas för att du har ingått ett avtal med Fru Bohlin för att Fru Bohlin ska utföra en tjänst eller för att du köpt en produkt. Vidare behandlas och sparas dina personuppgifter för att Fru Bohlin och våra samarbetspartners har skyldigheter enligt ett antal olika lagar med anledning av bedriven verksamhet att spara dina uppgifter.

Personuppgifter som behövs för fakturering, d.v.s. namn, personnummer och postadress, kommer att sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifter som behövs för att Fru Bohlin ska kunna hantera eventuella garantiärenden sparas så länge som garantitiden löper för res pektive tjänst eller produkt. Om du samtyckt till att Fru Bohlin behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyften kommer Fru Bohlin att spara personuppgifterna till dess du meddelar att du inte samtycker till behandlingen.

Dina personuppgifter kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden som Fru Bohlin samarbetar med i syfte att utföra tjänster åt dig. Enbart om det är nödvändigt p.g.a. beställd tjänst eller att det finns en laglig skyldighet att dela dina personuppgifter med annan part kommer Fru Bohlin att dela uppgifterna, men aldrig annars. Fru Bohlin kommer däremot aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att kontakta Fru Bohlin om du t.ex. vill ha information om dina uppgifter, önskar begära rättelse eller vill begränsa sparandet eller behandlingen, vill överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig, har invändningar avseende Fru Bohlins behandling eller helt enkelt önskar begära radering av uppgifterna. Allt detta gör du enklast genom att kontakta Fru Bohlin. Om du har klagomål på vår behandling av dina personupp gifter har du alltid rätt att inge skriftligt klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktinformation

Fru Bohlin
info@frubohlin.se

Datainspektionen
Box 811
104 20 Stockholm

  Boka kostnadsfritt digitalt möte


  Fru Bohlins nyhetsbrev

  Inspiration & inredningstips

  Skickar...

  Vad kul att du vill prenumera på vårt nyhetsbrev!
  Vänligen bekräfta din prenumeration i mejlet du får till din inkorg.

  Din prenumeration kunde inte läggas till. Försök igen senare.