Längtar du efter att förvandla ditt hem?
Boka möte med oss

Skall du flytta in i en nyproducerad lägenhet? Eller håller ni på att bygga nytt
hus? Det är många val som ska göras och vi hjälper dig i djungeln av alla
material, kulörer och produkter så att du kan känna dig trygg i att ditt nya hem
blir harmoniskt och genomtänkt.

Så kan vi hjälpa dig med tillvalen

  • Ett möte bokas på vårt kontor.
  • Du tar med ritningar och om så finns, en tillvalskatalog.
  • Vi sitter tillsammans och diskuterar olika alternativ samt tittar på
    materialalternativ och efter vårt möte har du en bra plan för dina val.

Kontakta oss!

Kontakt