Skall du flytta in i en nyproducerad lägenhet? Eller håller ni på att bygga nytt
hus? Det är många val som ska göras och vi hjälper dig i djungeln av alla
material, kulörer och produkter så att du kan känna dig trygg i att ditt nya hem
blir harmoniskt och genomtänkt.

Så kan vi hjälpa dig med tillvalen

  • Ett möte bokas på vårt kontor.
  • Du tar med ritningar och om så finns, en tillvalskatalog.
  • Vi sitter tillsammans och diskuterar olika alternativ samt tittar på
    materialalternativ och efter vårt möte har du en bra plan för dina val.

Kontakta oss!

    Kontakta oss för att boka ett digitalt offertmöte!