Planritning | Fru Bohlin

Vad är en planritning?

Det är inte ovanligt att man blandar ihop begreppen planlösning och planritning, helt enkelt på grund av att de är väldigt snarlika termer. Så, vad är en planritning och hur skiljer sig det från en planlösning?

En planritning är ett skalat diagram över ett rum eller en byggnad sett ovanifrån. Planritningen sägs ofta vara “kartan till en planlösning” och kan avbilda ett helt hus, en våning i en villa eller ett enkelt rum i en lägenhet. En planlösning syftar till hur boytan är uppdelad i rum och utrymmen med bärande väggar eller mellanväggar.
 

En planritning demonstrerar bostadens alla delar och visar tydligt hur stora de olika rummen är och vad dem är avsedda för. Om fastigheten består av flera våningar ska dessa visas separat. Planritningar ritas oftast i skalan 1:100 vilket innebär att 1 cm på pappret representerar 100 cm i verkligheten. Om en planlösning ska ändras i samband med en renovering behöver detta tydligt framgå genom en uppdaterad version av planritningen där den specifika förändringen illustreras.

 

Vad ska en planritning innehålla?
Här är de saker som ska finnas med i en planritning för villa, lägenhet och andra byggnader:

  • Bostadens alla rum på respektive våningsplan (dvs. en planritning ska visa badrum, kök, tvättstuga osv.)
  • Rummens olika funktioner i form av köks- och badrumsinredning m.m. 
  • Bostadens totala yta samt storlek för respektive våning och utrymme 
  • Illustration av vart dörrar, fönster, väggar och andra detaljer finns 
  • Var respektive sektion är tagen 

Hur går det till?

Om du går i renoveringstankar eller ska bygga ett nytt hus är det fördelaktigt att ta hjälp av en välrenommerad inredningsbyrå. Fru Bohlin har stor erfarenhet inom området och hjälper dig att ta fram en detaljerad planritning inför kommande projekt.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig.

 

Vår planlösningsändring består av 3 steg

Vi erbjuder skräddarsydd totalentreprenad för planlösningsändring baserat på dina behov, förutsättningar och budget. Vår process ser ut på följande vis:

 

  1. Vi bokar in ett offertmöte som sker på vårt kontor där vi går igenom vad du som kund önskar och behöver. Utifrån det tar vi fram en offert på vårt ritarbete. När en planlösningsändring ska genomföras kan det vara en god idé att även se över bostadens inredning, vilket då också tas med i vår inredningsoffert.
  2. Därefter besöker vi din bostad för mätningar och djupgåend intervju för att få bättre insyn i projektets möjligheter.

Vi presenterar sedan våra idéer där du får avgöra om du vill fortsätta till nästa moment som kallas projektering. Här ingår framtagning av rumsbeskrivning, sammanställning av alla produkter och tjänster samt framtagning av en byggoffert och även en offert på vår projektledning.