Vi förklarar begreppet rumsbeskrivning

Inför en renovering eller ett byggprojekt så underlättas arbetet av planering, förberedelser och för sammanhanget framtagna ritningar. En rumsbeskrivning är en typ av underlag som kan innebära ett tacksamt hjälpmedel och ge god överblick över vilka insatser som krävs och hur dessa kan samordnas på ett effektivt sätt.

Denna typ av underlag är inte bara av stor betydelse för de inblandade hantverkarna och entreprenörerna som utför arbetet, utan även för den aktör som samordnar satsningen. När det kommer till bygg, konstruktion och renovering så genomförs arbetet i olika steg, och utan genomtänkt organisation så är det näst intill omöjligt för de inblandade att veta vad som ska göras, vem som ska göra vad, och framförallt vid vilken tidpunkt.

Rumsbeskrivningar sätter alltså ord på åtgärder, aktuella material, kulörer och beskriver i vissa fall även tekniska specifikationer. Tack vare detta minskas risken för missförstånd, feltolkningar eller annat som kan påverka arbetet i fel riktningar.

Men hur skiljer sig då en rumsbeskrivning mot traditionella ritningar? Jo, denna typ av underlag ger utrymme för mer precisa beskrivningar av hur rummet faktiskt ska se ut, och vad som faktiskt ska göras. Detta i jämförelse med de mer passiva ritningarna som tas fram redan i ett tidigt stadium för att ge en ungefärlig bild av en fastighets eller ett rums planlösning. En professionell inredningsbyrå kan hjälpa till med alltifrån ritningar, rumsbeskrivningar och projektledning, även i samband med renovering av kök eller badrum.  Just vad som är viktigt att ha med i en rumsbeskrivning när det blivit dags att designa kök tas upp mer i detalj här nedanför.

Vad är en rumsbeskrivning? Tips för dig som ska designa kök

Vill du ha ett kök med öppen planlösning, eller är du kanske sugen på att antingen slå ut eller bygga upp en vägg? Oavsett vad du planerar för typ av byggprojekt och renovering så är det viktigt att göra rätt från början. Att starta i fel ände kan få rejält kostsamma konsekvenser och innebär naturligtvis ofta att projektet drar ut onödigt mycket på tiden.

En professionellt upprättad ritning eller rumsbeskrivning motverkar detta. Istället möjliggör denna typ av dokumentation effektiva arbetsinsatser utan flaskhalsar. Smidigt för alla inblandade i ett byggprojekt eller renoveringsarbete.

 

Följande faktorer är bra att ta hänsyn till upprättande av en köksritning:

Planlösning. Stängd eller öppen? Fler väggar, eller färre? U-kök, parallellkök, L-kök, köksö

 –Förvaring. Skåp, lådor, ytor för fristående förvaring

 –Diskho & diskbänk. En eller flera? Enkel eller dubbel? Underlimmad? Rostfri eller annat material?

 –Vitvaror. Förutom spis, ugn, frys och kyl även diskmaskin och fläkt. Kanske även micro, ångugn, och vinkyl?

 –Sittplats. Hemmets nav och hjärta. Vill man sitta och äta i köket eller vill man ha separat matsal? Kanske extra sittplatser vid köksön?

 

Utöver detta gäller det senare också att tänka över inredning, möbler, tapeter eller väggfärg. En renovering kan lätt växa sig ganska omfattande och många gånger är det skönt att ha med sig en kompetent aktör på vägen. Fru Bohlin hjälper dig genom processen, kontakta dem redan idag!

Kontakta oss!

    Jag är intresserad av:
    Kontakta oss för att boka ett digitalt offertmöte!